Kronian Code

The Blockchain Society

“Kronian Code”

 

“Kronian Code” este un document intern care nu substituie acte legislative în vigoare, scopul său fiind acela de a consolida structura organizaţională a Kronian Society pe baza unor valori şi a unui climat de integritate adecvat activităţii sale economice şi sociale.

Respectarea normelor cuprinse în Cod, constituie un criteriu pentru evaluarea integrităţii şi calităţii de membru al Kronian Society.

Prezentul Cod se aplică tuturor persoanelor ce au calitatea de membri ai Kronian Society, indiferent dacă ocupă sau nu funcţii politice, de reprezentare sau de conducere în diverse entităţi sau in aceasta (n.a Kronian Society).

 

Obiective Kronian Society

 

Asigurarea şi menţinerea unui înalt nivel de prestigiu al Kronian Society şi să contribuie la eliminarea acelor fapte care pot prejudicia imaginii acesteia.

Creşterea şi consolidarea încrederii şi respectului reciproc între membrii Kronian Society.

Asigurarea şi menţinerea unui înalt nivel de prestigiu al imaginii umanităţii şi în special al românilor la nivel global, universal.

Să aducem contribuţia la crearea unor oameni mai buni şi mai frumoşi.

Să aducem o contribuţie pozitivă în ţările şi comunităţile în care suntem prezenţi şi să respectăm cultura locală.

 

 

Drepturi si obligatii ale membrilor

 

În primul rând trebuie respectate drepturile fiecărui membru dar trebuie respectate și drepturile Kronian Society. Drepturile pe care le respecți sunt drepturile care îți vor fi respectate.

Sufletul tău este nemuritor! Ai grijă să nu faci ceva ce l-ar degrada!

Să faci din greșelile altora lecții valoroase pentru tine.  Să eviți cu orice preț lenea.

Să nu faci semenilor tăi ceea ce nu ai vrea ca ei să îți facă ție! Să nu fii supus averilor tale, și menține aprinsă lumina înțelepciunii!

Să nu fii cauza unui lucru care să îți păteze renumele.

Religia ta să fie ”a face bine”. Și asta nu pentru că este o obligație ci pentru că îți vine natural.

Să înveți să cunoști omul ca astfel să înveți să te cunoști pe tine. Să asculți mult; să vorbești puțin; să acționezi corect.

Să lupți neîncetat împotriva viciilor! Să te abții de la excese în orice vei întreprinde. Să nu lași nici o pasiune să îți devină stăpân.

Fratele tău să fie pentru tine un al doilea Eu. Nu lăsa necazurile să te îndepărteze de el.

Să nu abuzezi de puterea sau de superioritatea ta. Să fii mereu corect. Să fii îngăduitor față de cei care greșesc.

 

Valorile Kronian Society

 

Respectarea drepturilor civice fundamentale prin condamnarea intoleranţei, xenofobiei si discriminărilor de orice natură.

Onestitate şi respect prin respectarea standardelor morale şi de convieţuire publică. În relaţiile interne trebuie să primeze respectul reciproc, raţionalitatea şi discernământul.

Solidaritate şi responsabilitate prin evitarea comportamentelor individualiste sau arbitrare în detrimentul comunităţii, naturii dar şi in detrimentul organizaţiei.

 

Sancţiuni

 

Neîndeplinirea, îndeplinirea cu rea-credinţă sau nerespectarea prevederilor prevăzute în prezentul Cod, se sancţionează prin retragerea sprijinului; suspendarea din calitatea de membru; excluderea din Kronian Society.

 

Dispoziţii finale

 

Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o datorie a fiecărui membru al Kronian Society.

Deciziile se iau in cadrul “Kronian Congress”, la reuniunile Kronian Society.